+38 093 870 32 16


+38 093 870 32 16


ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця угода про конфіденційність розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов'язані зі збиранням, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.

Школа макіяжу Наталії Зубок, дбаючи про розвиток взаємовідносин з клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони Ваших персональних даних, з метою вирішення можливих сперечань та непорозумінь підготувала цю Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності), далі за текстом – «Політика конфіденційності, та умови користування вебсайтом Natalya Zubok Makeup School https://zubokmakeup.com, далі за текстом — «сайт». Будь ласка, уважно прочитайте цю сторінку, інформація, викладена на ній, є важливою для Вас як для Користувача сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Школи макіяжу (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, які діють від імені Школи макіяжу Наталії Зубок, які організовують обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, які здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певної, чи фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту Natalya Zubok Makeup School – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт школи макіяжу.

1.1.6. "Cookies" — невеликий фрагмент даних, надісланий вебсервером і зберігається на комп'ютері користувача, який вебклієнт або веббраузер щоразу пересилає вебсервер в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2.1. Використання Користувачем сайту студії означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту студії.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до вебсайту Natalya Zubok Makeup School. Школа макіяжу Наталії Зубок не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті студії.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач сайту студії.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

4. ЦІЛІ ЗБОРУ І ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Користуючись сайтом або купуючи послуги, запропоновані на сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації та/або оформленні покупки, користувач підтверджує, що дає згоду Школі макіяжу Наталії Зубок та уповноваженим ним особам на обробку персональних даних, а також що є повнолітнім обличчям.

3.2. Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення). Використання, розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, у тому числі мережами зв'язку, включаючи направлення SMS-повідомлень та електронних листів, до відкликання такої згоди.

3.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштове розсилання, електронна пошта, мережа Інтернет та ін.

3.4. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають, але не обмежуються наступною інформацією:

3.4.1. ПІБ Користувача;

3.4.2. контактний телефон Користувача;

3.4.3. адресу електронної пошти (e-mail);

3.4.4. місце проживання Користувача.

4.1. Персональну інформацію Користувача Natalya Zubok Makeup School використовує з цією метою:

4.1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Школи макіяжу, для оформлення замовлення послуг та курсів навчання;

4.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

4.1.3. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;

4.1.4. зв'язки з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів та заявок від Користувача;

4.1.5. покращення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів та послуг;

4.1.6. надання інформації про послуги, курси навчання реалізованих Школою макіяжу Наталії Зубок, про рекламні акції, що проводяться Школою макіяжу, відповіді на запити, а також виконання своїх зобов'язань перед споживачами;

4.1.7. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

7. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.

5.3. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6.1. Користувачі мають право:

6.1.1. дізнатися, чи були збережені їх особисті дані;

6.1.2. звертатися до Адміністрації сайту, щоб дізнатися про їх зміст та походження;

6.1.3. перевірити їх достовірність чи попросити їх доповнити;

6.1.4. видалити, оновити або виправити свої персональні дані;

6.1.5. перетворити на формат, що забезпечує анонімність;

6.1.6. блокувати будь-які дані, що зберігаються порушуючи закон;

6.1.7 виступити проти їх обробки з усіх без винятку законних підстав.

6.2. Відповідні запити слід надсилати адміністрації сайту на адресу, вказану в контактних відомостях на сайті.

7.1. Сайт збирає інформацію про відвідування Вами нашого вебсайту з метою отримання статистики відвідувань та ефективності їх використання, формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли. Це дані, які вебсайт може надіслати вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп'ютері для подальшої ідентифікації його вебсайтом.

7.2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності вебсайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів та тривалості їх перебування на сайті), виявлення цікавих та відвідуваних тем та сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом та його перевагами. З часом ця інформація дозволяє покращити користувальницький досвід.

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Школа макіяжу Наталії Зубок вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

8.2. Ця Політика конфіденційності поширюється лише на сайт Natalya Zubok Makeup School. Якщо за посиланнями на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, Школа макіяжу за його дії відповідальності не несе.

8.3. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях у суді або на етапах, які ведуть до можливого звернення до суду через те, що сайт або послуги використовувалися неналежним чином.

Користувач обізнаний, що адміністрація сайту може бути змушена повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.

9.1. Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачеві на запит додаткову та контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг та сервісів або збору та обробки Персональних даних.

9.2. З метою забезпечення роботи сайту та його технічного обслуговування сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адресу).

10.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

10.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Школи макіяжу, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

10.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися сайтом і може вимагати, щоб Адміністрація сайту даних видалила його Персональні дані.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця угода про конфіденційність розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов'язані зі збиранням, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.

Школа макіяжу Наталії Зубок, дбаючи про розвиток взаємовідносин з клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони Ваших персональних даних, з метою вирішення можливих сперечань та непорозумінь підготувала цю Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності), далі за текстом – «Політика конфіденційності, та умови користування вебсайтом Natalya Zubok Makeup School https://zubokmakeup.com, далі за текстом — «сайт». Будь ласка, уважно прочитайте цю сторінку, інформація, викладена на ній, є важливою для Вас як для Користувача сайту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Школи макіяжу (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, які діють від імені Школи макіяжу Наталії Зубок, які організовують обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, які здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певної, чи фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту Natalya Zubok Makeup School – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт школи макіяжу.

1.1.6. "Cookies" — невеликий фрагмент даних, надісланий вебсервером і зберігається на комп'ютері користувача, який вебклієнт або веббраузер щоразу пересилає вебсервер в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту студії означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту студії.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до вебсайту Natalya Zubok Makeup School. Школа макіяжу Наталії Зубок не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті студії.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач сайту студії.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

4. ЦІЛІ ЗБОРУ І ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Користуючись сайтом або купуючи послуги, запропоновані на сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації та/або оформленні покупки, користувач підтверджує, що дає згоду Школі макіяжу Наталії Зубок та уповноваженим ним особам на обробку персональних даних, а також що є повнолітнім обличчям.

3.2. Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення). Використання, розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, у тому числі мережами зв'язку, включаючи направлення SMS-повідомлень та електронних листів, до відкликання такої згоди.

3.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштове розсилання, електронна пошта, мережа Інтернет та ін.

3.4. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають, але не обмежуються наступною інформацією:

3.4.1. ПІБ Користувача;

3.4.2. контактний телефон Користувача;

3.4.3. адресу електронної пошти (e-mail);

3.4.4. місце проживання Користувача.

4.1. Персональну інформацію Користувача Natalya Zubok Makeup School використовує з цією метою:

4.1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Школи макіяжу, для оформлення замовлення послуг та курсів навчання;

4.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

4.1.3. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;

4.1.4. зв'язки з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів та заявок від Користувача;

4.1.5. покращення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів та послуг;

4.1.6. надання інформації про послуги, курси навчання реалізованих Школою макіяжу Наталії Зубок, про рекламні акції, що проводяться Школою макіяжу, відповіді на запити, а також виконання своїх зобов'язань перед споживачами;

4.1.7. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.

5.3. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

7. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE

8. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Користувачі мають право:

6.1.1. дізнатися, чи були збережені їх особисті дані;

6.1.2. звертатися до Адміністрації сайту, щоб дізнатися про їх зміст та походження;

6.1.3. перевірити їх достовірність чи попросити їх доповнити;

6.1.4. видалити, оновити або виправити свої персональні дані;

6.1.5. перетворити на формат, що забезпечує анонімність;

6.1.6. блокувати будь-які дані, що зберігаються порушуючи закон;

6.1.7 виступити проти їх обробки з усіх без винятку законних підстав.

6.2. Відповідні запити слід надсилати адміністрації сайту на адресу, вказану в контактних відомостях на сайті.

7.1. Сайт збирає інформацію про відвідування Вами нашого вебсайту з метою отримання статистики відвідувань та ефективності їх використання, формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли. Це дані, які вебсайт може надіслати вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп'ютері для подальшої ідентифікації його вебсайтом.

7.2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності вебсайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів та тривалості їх перебування на сайті), виявлення цікавих та відвідуваних тем та сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом та його перевагами. З часом ця інформація дозволяє покращити користувальницький досвід.

8.1. Школа макіяжу Наталії Зубок вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

8.2. Ця Політика конфіденційності поширюється лише на сайт Natalya Zubok Makeup School. Якщо за посиланнями на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, Школа макіяжу за його дії відповідальності не несе.

8.3. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях у суді або на етапах, які ведуть до можливого звернення до суду через те, що сайт або послуги використовувалися неналежним чином.

Користувач обізнаний, що адміністрація сайту може бути змушена повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачеві на запит додаткову та контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг та сервісів або збору та обробки Персональних даних.

9.2. З метою забезпечення роботи сайту та його технічного обслуговування сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адресу).

10.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

10.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Школи макіяжу, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

10.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися сайтом і може вимагати, щоб Адміністрація сайту даних видалила його Персональні дані.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Ця угода про конфіденційність розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов'язані зі збиранням, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.

Школа макіяжу Наталії Зубок, дбаючи про розвиток взаємовідносин з клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони Ваших персональних даних, з метою вирішення можливих сперечань та непорозумінь підготувала цю Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності), далі за текстом – «Політика конфіденційності, та умови користування вебсайтом Natalya Zubok Makeup School https://zubokmakeup.com, далі за текстом — «сайт». Будь ласка, уважно прочитайте цю сторінку, інформація, викладена на ній, є важливою для Вас як для Користувача сайту.

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Школи макіяжу (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, які діють від імені Школи макіяжу Наталії Зубок, які організовують обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, які здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певної, чи фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту Natalya Zubok Makeup School – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт школи макіяжу.

1.1.6. "Cookies" — невеликий фрагмент даних, надісланий вебсервером і зберігається на комп'ютері користувача, який вебклієнт або веббраузер щоразу пересилає вебсервер в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Використання Користувачем сайту студії означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту студії.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до вебсайту Natalya Zubok Makeup School. Школа макіяжу Наталії Зубок не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті студії.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач сайту студії.

3.1. Користуючись сайтом або купуючи послуги, запропоновані на сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації та/або оформленні покупки, користувач підтверджує, що дає згоду Школі макіяжу Наталії Зубок та уповноваженим ним особам на обробку персональних даних, а також що є повнолітнім обличчям.

3.2. Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення). Використання, розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, у тому числі мережами зв'язку, включаючи направлення SMS-повідомлень та електронних листів, до відкликання такої згоди.

3.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштове розсилання, електронна пошта, мережа Інтернет та ін.

3.4. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають, але не обмежуються наступною інформацією:

3.4.1. ПІБ Користувача;

3.4.2. контактний телефон Користувача;

3.4.3. адресу електронної пошти (e-mail);

3.4.4. місце проживання Користувача.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ І ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Персональну інформацію Користувача Natalya Zubok Makeup School використовує з цією метою:

4.1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Школи макіяжу, для оформлення замовлення послуг та курсів навчання;

4.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

4.1.3. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;

4.1.4. зв'язки з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів та заявок від Користувача;

4.1.5. покращення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів та послуг;

4.1.6. надання інформації про послуги, курси навчання реалізованих Школою макіяжу Наталії Зубок, про рекламні акції, що проводяться Школою макіяжу, відповіді на запити, а також виконання своїх зобов'язань перед споживачами;

4.1.7. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.

5.3. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

7. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE

8. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Користувачі мають право:

6.1.1. дізнатися, чи були збережені їх особисті дані;

6.1.2. звертатися до Адміністрації сайту, щоб дізнатися про їх зміст та походження;

6.1.3. перевірити їх достовірність чи попросити їх доповнити;

6.1.4. видалити, оновити або виправити свої персональні дані;

6.1.5. перетворити на формат, що забезпечує анонімність;

6.1.6. блокувати будь-які дані, що зберігаються порушуючи закон;

6.1.7 виступити проти їх обробки з усіх без винятку законних підстав.

6.2. Відповідні запити слід надсилати адміністрації сайту на адресу, вказану в контактних відомостях на сайті.

7.1. Сайт збирає інформацію про відвідування Вами нашого вебсайту з метою отримання статистики відвідувань та ефективності їх використання, формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли. Це дані, які вебсайт може надіслати вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп'ютері для подальшої ідентифікації його вебсайтом.

7.2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності вебсайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів та тривалості їх перебування на сайті), виявлення цікавих та відвідуваних тем та сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом та його перевагами. З часом ця інформація дозволяє покращити користувальницький досвід.

8.1. Школа макіяжу Наталії Зубок вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

8.2. Ця Політика конфіденційності поширюється лише на сайт Natalya Zubok Makeup School. Якщо за посиланнями на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, Школа макіяжу за його дії відповідальності не несе.

8.3. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях у суді або на етапах, які ведуть до можливого звернення до суду через те, що сайт або послуги використовувалися неналежним чином.

Користувач обізнаний, що адміністрація сайту може бути змушена повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачеві на запит додаткову та контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг та сервісів або збору та обробки Персональних даних.

9.2. З метою забезпечення роботи сайту та його технічного обслуговування сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адресу).

10.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

10.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Школи макіяжу, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

10.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися сайтом і може вимагати, щоб Адміністрація сайту даних видалила його Персональні дані.